Мотивите

Мотивите ни за основаване на тази фондация, в средата на 2013 г., бяха свързани с желанието, мислите и усещането ни, че България и хората в нея се променят или поне повече от всякога са предразположени към промяна, към развитие! Нещо повече, тази фондация е израз/показва, и че ние сме се променили, че се развиваме. Да помагаш и да развиваш обществото е отказ от егоизъм и израз на готовност да си в дълг на обществените нужди. Отказ от собственото време, почивка и финансови средства, но и израз на неотменим ангажимент и съпричастност към социално-икономическото добруване на всеки един член на нацията.

Нашите цели

Формално целите на фондацията, записани в учредителния й акт, са свързани с активното участие в защита на обществения интерес и развитието на общественото мнение, ценности и правила чрез изпълнение на различни инициативи и проекти със социално-интеграционна, културно-просветна и стопанско-утилитарна насоченост, обхващайки различни слоеве от населението /малцинствени групи, възрастни хора, хора в неравностойно положение, талантливи деца и младежи/.

Историята ни

Тази фондация си сътрудничи с утвърдени експерти от целия спектър на социалното предприемачество и области на човешкото познание. Малката история на организацията не й пречи в реализирането на множество проекти в социалната сфера.

Управително тяло

Живко Р. Роев

Учредител и председател на УС
Икономист по образование с опит в държавни и частни финансови институции

Благовест Р. Роев

Член на УС
Архитект по образование